Veel gestelde vragen

VEEL GESTELDE VRAGEN

Hier vind je alle meeste gestelde vragen.

Beschermingsbewind is een door de rechtbank uitgesproken maatregel voor meerderjarigen die door een lichamelijke of geestelijke toestand de eigen financiën niet (meer) kunnen beheren.

Bijvoorbeeld dementerenden, mensen met een verstandelijke beperking, verslaafden, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden.

De kantonrechter kan dan een beschermingsbewindvoerder aanstellen om de financiën op orde te brengen, te beheren en te beschermen.

De betrokkene zelf, de partner van de betrokkene, familieleden van de betrokkene tot in de vierde graad, officier van justitie en de instelling waar iemand verblijft.

De meest voor de handliggende reden is dat de persoon, geestelijk of lichamelijk niet (meer) in staat is zelf zijn financiën te regelen.

Er kunnen echter ook situaties zijn dat je misschien twijfelt om een bewindvoerder in te schakelen. “Wat als uw cliënt de administratie niet (meer) kan overzien?”, “Er langzaam betalingsachterstanden ontstaan?” of “Zijn post niet meer opent?”.

In sommige gevallen is het niet zo duidelijk of de persoon in kwestie bewind nodig heeft.

Er kan een situatie ontstaan dat de persoon de financiën tijdelijk niet meer overziet.

Deze twijfels kan je met een bewindvoerder bespreken.

Als je onder bewind komt te staan kan je niet meer zelfstandig over je vermogen beschikken.
De bewindvoerder beheert je vermogen/inkomsten.Een bewindvoerder heeft wel de taak/plicht dat je verzorgd wordt.
In de meeste gevallen ontvang je wekelijks leefgeld op je leefgeldrekening.

Helaas is hier geen standaard antwoord mogelijk.
Wel wordt er naar je specifieke situatie gekeken waarbij kosten, noodzakelijkheid en ruimte in het budget belangrijke faktoren zijn
om te beslissen wat er moet gebeuren met de auto.

Met je persoonlijke inlogcode heb je dagelijks inzicht in je inkomsten en uitgaven.

* Openen van een beheer-, leef- en spaarrekening.

* Zorgen dat alle post direct naar de bewindvoerder gestuurd wordt en dat alle inkomsten op de beheerrekening binnenkomen.

* Maken van een budgetplan (overzicht van inkomsten en uitgaven)

* Betalen vaste lasten en leefgeld ( bij voldoende inkomsten)

* Belastingaangifte Box 1

* Aanvragen toeslagen, subsidies, kwijtscheldingen en bijzondere bijstand

* Inventariseren van schulden

* Treffen van betalingsregelingen indien mogelijk

* Regelen van verzekeringen en declaraties ziektekosten

* Jaarlijkse Rekening en Verantwoording

De bewindvoering kan eindigen als je een verzoek bij de kantonrechter indient.
De kantonrechter zal het bewind beëindigen als je weer in staat bent om je eigen financiën te beheren.
Het bewind eindigt ook bij overlijden of bij overname van het bewind.