Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een door de rechtbank uitgesproken maatregel voor meerderjarigen die door een lichamelijke of geestelijke toestand de eigen financiën niet (meer) kunnen beheren.

Bijvoorbeeld dementerenden, mensen met een verstandelijke beperking, verslaafden, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden.

De kantonrechter kan dan een beschermingsbewindvoerder aanstellen om de financiën op orde te brengen, te beheren en te beschermen.