Wat betekent onder bewind staan?

Als je onder bewind komt te staan kan je niet meer zelfstandig over je vermogen beschikken.
De bewindvoerder beheert je vermogen/inkomsten.Een bewindvoerder heeft wel de taak/plicht dat je verzorgd wordt.
In de meeste gevallen ontvang je wekelijks leefgeld op je leefgeldrekening.