Taken van een bewindvoerder:

* Openen van een beheer-, leef- en spaarrekening.

* Zorgen dat alle post direct naar de bewindvoerder gestuurd wordt en dat alle inkomsten op de beheerrekening binnenkomen.

* Maken van een budgetplan (overzicht van inkomsten en uitgaven)

* Betalen vaste lasten en leefgeld ( bij voldoende inkomsten)

* Belastingaangifte Box 1

* Aanvragen toeslagen, subsidies, kwijtscheldingen en bijzondere bijstand

* Inventariseren van schulden

* Treffen van betalingsregelingen indien mogelijk

* Regelen van verzekeringen en declaraties ziektekosten

* Jaarlijkse Rekening en Verantwoording