Wanneer kan bewindvoering eindigen?

De bewindvoering kan eindigen als je een verzoek bij de kantonrechter indient.
De kantonrechter zal het bewind beëindigen als je weer in staat bent om je eigen financiën te beheren.
Het bewind eindigt ook bij overlijden of bij overname van het bewind.